Flygfältsinformation - Bollnäs Flygklubb - Bollnäsfältet
 
Bana: Grässtråk 10/28 totalt ca 750 m, 270 fot QNH
 
OBS! Fältet har tidvis en mjuk bana men det är flygbart.

Kontakta Bernt Jonsson på 070-547 24 88 för mer info!

Om detta är ett problem välj istället Söderhamn Mohed ESUM!
 
Läge: 6121.19N 1620.03E (Banmitt)

OBS på KSAB-kartan nedan är koordinaterna för läget ej helt korrekta!Frekvens: 123.20
 
Bränsle: Mogas, (Pris just nu 15:-/liter och endast mot kontant betalning)
 
Vi har slutat med 100LL och hänvisar därför till Helsinge Airport ESNY i Söderhamn (Kontakta Arne Linding 070-632 54 54) för tankning av detta bränsle.

Vi har även slutat med UL 91/96 och hänvisar därför till
 
Söderhamn Mohed ESUM http://www.soderhamnsflygklubb.se/ eller till
 
 
Övrigt: Vintertid plogas fältet men kolla alltid den aktuella situationen!
Vid tjällossning kan fältet vara i dåligt skick, kontakta någon ifrån klubben för information.
 
För frågor om fältet respektive bränsle kontakta Urban, Bernt eller Jan-Åke

Urban Bengtsson:     070-679 80 44
Bernt Jonsson:          070-547 24 88
Jan-Åke Persson:      070-334 11 29
 
Obs!
Nya fältkartor finns via länkarna till vänster och notera att vi kortat ner fältet med 50 meter till 750*25 meter.
 
Och även minskat inflyttningen av en av trösklarna med motsvarande 50 meter.

Fältet ligger mellan två berg och omgärdas av höga master. Vid vindar tvärs banan förekommer turbulens.
 
Bollnäs Flygfält
 

Bollnäs