Ta Ultralätt flygcertifikat i Bollnäs Flygklubb
    

Hans Dunders foto.
        Bollnäs Flygklubbs WT 9 Dynamic SE-VPU med flyglären Urban Bengtsson

 

Information om skolning 

Bollnäs flygfält är en mycket bra plats att börja sin UL-skolning på, eftersom vi har fritt luftrum i närområdet. Vi kan således i lugn och ro koncentrera oss i början på själva flygningen och lite längre fram närma oss mer trafikerade områden. 

Den praktiska utbildningen omfattar lägst 20 flygtimmar. Av dessa är minst 3 (normalt ca 5) timmar ensamflygning. Den första ensamflygningen blir aktuell efter ca 15 timmars flygning och minst halva teorikursen. Navigation är en viktig del av all flygning. Du skall genomföra minst två navigeringsflygningar, varav en ensamflygning där Du svarar för all färdplanering själv. Du kommer under skolningen att landa på flera olika flygplatser varav Arbrå, Edsbyn, Ljusdal, Mohed, Borlänge och Helsinge Airport i Söderhamn är några. 

Den teoretiska delen omfattar ca 20 lektioner och genomförs i Bollnäs Flygklubbs klubbstuga. Vår skolchef svarar för kursen, men flertalet undervisningstimmar genomförs på fritiden av klubbens medlemmar. Teorilektionerna är således även ett utmärkt sätt att lära känna övriga klubbmedlemmar, få tips om flygfälten i Hälsingland, flygplanet, lämpliga färdmål och mycket annat. 

Ambitionen är att driva teoriundervisningen efter ett rullande schema för att därigenom ge möjlighet att komma med även om man missat starten eller varit bortrest. Undervisningen bedrivs dock mer frekvent under vinterhalvåret. Den ljusa tiden ägnar vi helst åt att flyga.

Efter godkänt teoriprov och flygprov för skolchefen får Du ett UL-certifikat som berättigar Dig att flyga på egen hand. Efter ytterligare 10 timmar i luften samt minst 3 landningar under de senast 90 dagarna får Du även ta med passagerare. 

För anmälan när Du vill börja skola hos oss eller om Du har ytterligare funderingar kontakta våra flyglärare eller ordföranden

Gerhard Habringer 070 - 212 01 33 (skolchef Bollnäs Flygklubb) eller

Urban Bengtsson, 070 - 679 80 44 (flyglärare Bollnäs Flygklubb)

Hans Dunder, 070 - 668 68 05 (ordförande Bollnäs Flygklubb)


Bollnäs Flygklubbs UL-utbildning  2017

Välkommen till Bollnäs Flygklubb. Vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Vi har en grundläggande flygutbildning som leder till UL-certifikat. Vi är den enda klubben med UL-skolning i Hälsingland. Undervisningen är del av Motorflygförbundet KSAK UL-flygskola.

Om Du är intresserad av Segel- eller PPL (Privat Pilot Licens)/motorflygcertifikat kan vi rekommendera Dig att ta kontakt med

Ljusdals Flygklubb Gerhard Habringer 070 - 212 01 33 (skolchef Ljusdals Flygklubb) eller Ulf Jonsson 070 - 397 43 34 (segelflygutbildning)

http://www3.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=329872   eller

Söderhamns Flygklubb Patrik Björk 070-661 06 57 (motorsegelflygutbildning).

http://soderhamnsflygklubb.se

Bor Du i Gästrikland kan vi rekommendera

Västra Gästrikes Flygklubb i Storvik, Lemstanäs www.flygklubbenstorvik.se .

Kursmaterial för Bollnäs Flygklubbs UL-B utbildning

Vi använder KSAK/KSAB teoripaket vid undervisningen. Skillnaderna mot det kursmaterial som läses för certifikat (PPL/LAPL) för normalklassat flygplan är små.

Utbildningen sker i Bollnäs Flygklubbs klubblokaler på Bollnäs flygfält. Vi siktar på minst en teorikurs/år. Flygträningen genomförs parallellt på en WT 9 Dynamic UL året runt. 

Medicinska krav

Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare inkluderande bl.a. hörseltest och kontroll av synskärpa och färgseende. Om korrektionsglas erfordras för att uppnå full synskärpa skall sådana användas när Du flyger. Detta antecknas i certifikatet. Reservglasögon skall medföras och finnas tillgängliga under flygning. 

Elevtillstånd

Innan Du får flyga ensam för första gången kräver Transportstyrelsen att Du ordnar ett så kallat elevtillstånd. För att Du skall få detta elevgodkännande krävs följande, förutom den anmälningsblankett som Du kan hämta på Transportstyrelsens hemsida: 

- Att du är minst 16 år (någon övre åldersgräns finns inte)

- Personutredning (tar Transportstyrelsen själv fram från polisen)

- Personbevis från skattemyndigheten (som Du själv bifogar ansökan)

- Läkarundersökning (Flygläkare har erforderliga blanketter)

Flygläkare finns i Bollnäs och undersökningen är ungefär på samma nivå som för körkort.

Handlingarna får inte vara äldre än tre månader. Elevgodkännandet gäller fem år från månaden för läkarundersökningen. Är Du över 40 år gäller den två år. 

Provlektion

Innan Du börjar Din flygutbildning har Du möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga.

 

Utbildningen

Allmänt

Dina första flygtimmar ägnar Du åt grundläggande flygträning och sedan åt att starta och landa. När Din flyglärare tycker att Du är mogen att flyga ensam har Du nått en av milstolparna i Din flygutbildning, nämligen att alldeles ensam spaka ett flygplan högt ovanför den jordyta Du hittills varit bunden vid. 

Utbildningen fortsätter med navigation, flygning i kontrollerad luft och flygning till kontrollerad flygplats. 

Teori

Teorin integreras med den praktiska flygutbildningen. 

Ämnena är

- Aerodynamik

- Flygplanlära, inkluderande skötsel av WT 9 Dynamic

- Radiotelefoni

- Luftfartssystemet, Flygoperativa procedurer

- Navigation

- Meteorologi

- Människans förutsättningar och begränsningar

EK-prov

Blir du klar att börja flyga ensam innan du klarat stora teoriprovet, kan Du göra ett förkortat teoriprov, det kallas EK-provet. (Provet genomförs när Du kommit halvvägs genom teoriutbildningen, och har ca 10 - 15 flygtimmar.) Tiden för provet är två timmar. EK-provet gäller i 12 månader. 

EK-flygning

För att få flyga ensam måste Du ha:

- Giltigt elevgodkännande

- Minst 10 timmar i dubbelkommando (DK)

- Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen

- Genomgått nödträning

- Godkänt teoriprov eller EK-prov

EK-bevis

För att få börja flyga ensam (dvs flyga EK = Enkelkommando) måste Du ha ett EK-bevis som fungerar som ett begränsat flygcertifikat. För att få flyga med EK-beviset måste flygläraren signera det före varje flygning. EK-beviset är giltigt maximalt 12 månader efter godkänt EK-prov, dock inte längre än elevgodkännandet. 

Teoriprov

Teoriprovet görs för Skolchefen och omfattar alla de områden som Du läst utom radiotelefoniprovet som görs separat. Alla de frågor som Du får på provet finns i den 1000 fråge- och svarsbank som Du fått ut som kursmaterial. Radiotelefoniprovet görs med Transportstyrelsens kontrollant. Minst 75 % av frågorna inom varje ämnesavsnitt måste besvaras korrekt.

Uppflygning

När flygläraren anser att Du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen omfattar bland annat följande delar 

- Färdplanering

- Normala flygprocedurer

- Flygning med låg fart

- Nödlägesförfaranden

- Bedömningslandningar

Flygutbildningen avslutad

När Du klarat uppflygningen får Du ett UL-certifikat av typ B, dvs Du har då behörighet att flyga WT 9 Dynamic och alla andra roderstyrda UL-plan, det senare kräver dock en inflygning under någon timme med en flyglärare. 

Du har även möjlighet att ta med passagerare när Du flugit ytterligare 10 timmar och har gjort minst 3 landningar under de senaste 90 dagarna. 

Du har även möjlighet att flyga utomlands, men eftersom UL-certifikatet är ett nationellt certifikat, får man alltid undersöka om flygplanet, certifikatet och försäkringen gäller i det aktuella landet. 

Ditt certifikat gäller i 60 månader om Du är 17 till 39 år, i 24 månader om Du är 40 till 50 år och i 12 månader om Du är äldre, dvs lika länge som läkarundersökningen. Läkarundersökningarna för förnyelse av certet behöver inte göras av de speciella flygläkarna, det duger med Din vanliga läkare.

För att Ditt certifikat skall kunna förnyas krävs att Du flyger 12 timmar per år. Flyger du mer blir du säkrare. 

Vi inom Bollnäs flygklubb kräver dessutom en kontrollflygning för medlemmar som inte har flugit under 2 månader. Denna kontrollflygning görs tillsammans med en flyglärare. 

Försäkring

Pilot och passagerare liksom flygplan och skada på tredje man ingår i Bollnäs Flygklubbs försäkring för WT 9 Dynamic och gäller i Europa.

Kostnader

Medlemskap i Bollnäs Flygklubb (för 2017 och hela 2018):

Årsavgift BFK + KSAK (3000:- + 500:-)                                                     3 500:-

Betalning till Bollnäs Flygklubb för flyg- och teoriutbildning:

Inbetalning för teorilektioner                                                                        1 500:-

Flyglektioner per lektionstimme (1,0 flygtim ”hobbstid”)                           1 200:-

(Minimum 20 flygtimmar = 24 000:- normalt något mer)

Övriga kostnader till andra instanser:

Teorimaterial (Köps av eleven direkt av KSAB)                                         6 500:-

Elevtillstånd grundavgift till Transportstyrelsen                                             270:-

Certifikatavgift första utfärdandet                                                                   620:-

samt ”årlig” certifikatavgift för en femårperiod (560:- per år ggr 5 år):       2800:- Radiotelefonicertifikat                                                                                  1 020:-

Läkarintyg  (kostnad för första undersökningen av godkänd flygläkare)    1 250:-

Totalkostnaden blir i normalfallet ca 40 000:-


Kostnader efter taget certifikat

Medlemskap i Bollnäs Flygklubb (från och med 2019):

Årsavgift BFK + KSAK (4200:- + 500:-)                                                      4 700:-

Betalning till Bollnäs Flygklubb för flygtid:

Flygplanhyra per flygtimme ”hobbstid”                                                           750:-


För ytterligare information

För anmälan när Du vill börja skola hos oss eller om Du har ytterligare funderingar kontakta våra flyglärare

Gerhard Habringer 070 - 212 01 33 (skolchef Bollnäs) eller

Urban Bengtsson, 070 - 679 80 44 (flyglärare) eller

Hans Dunder, 070 - 668 68 05 (ordförande Bollnäs Flygklubb)

 

Flygläkare som genomför undersökningar i Södra Hälsingland

Geir Falk, Hälsingland Medical AB, Läkargatan 1, Sjukhusvägen 40, 821 32 Bollnäs

073-296 24 18 eller 070-296 21 30

halsinglandmedical@telia.com

 

Bollnäs Flygklubb

Flygvägen 25

821 30 Bollnäs

Tel 0278 – 155 85 (till klubbhuset på Bollnäsfältet)

Banggiro: 770-3143

info@bollnasflygklubb.se

hans.dunder@gmail.com (direktmail till Bollnäs flygklubbs ordförande)

www.bollnasflygklubb.se