Medlemsinformation - Bollnäs Flygklubb
Uppdaterad: 2017 06 01
 
Dokumenten nedan är i PDF format


Vår WT 9 Dynamic SE-VPU är flyg- och bokningsbar på ordinarie sätt.

OBS! SE-VPU kräver inflygning med Urban och uppflygning med Gerhard.

Även för Er som tidigare flugit in sig på WT 9 Dynamic krävs en begränsad "inflygning" på SE-VPU med Urban eller Gerhard

Ta kontakt med Urban Bengtsson 070-679 80 44 eller
Gerhard Habringer 070-212 01 33!

Aktuella flygkostnader för SE-VPU WT 9 Dynamic:

Medlemmar - piloter med PPL, LAPL eller UL-Cert
Medlemsavgift 1200:- + 500:- + 250:-/månad = 4700:- (täcker fältkostnaden mm samt KSAK-avgift)
Medlemsavgift 1200:- + 0:- + 250:-/mån = 4200:-  (täcker fältkostnaden mm utom KSAK-avgift)
För detta krävs dock KSAK-medlemskap i annan klubb.
För medlemmar i övriga KSAK-anslutna flygklubbar erbjuder vi även ett gästmedlemskap i Bollnäs Flygklubb för 500:-
 
Medlemsavgift för stödjande medlemmar 500:- (inkluderar avgift till KSAK)
 
Timpriser
Timpriser räknat på Hobbstid på SE-VPU
Medlemmar (med insats) 590:-/tim
Medlemmar 750:-/tim
Gästmedlemmar 1100:-/tim
Skolning inkl lärare 1200:-/tim


Flygning rapporteras i flygrapportpärmen som utgör en grund för fakturering. Betalning av faktura som skickas elektroniskt via E-Post görs omgående till bankgiro.

Bankgiro 770-3143

 
Är det något som du funderar på angående avgifter så ta kontakt med vår kassör
Mikael Larsson, 070-354 86 46

Bränslepriser
På grund av att skatt införts på flygbränsle så har Bollnäs Flygklubbs styrelse beslutat om att övergå till Mogas.

Vid försäljning skall priset motsvara det aktuella återanskaffningspriset, vilket för närvarande är 15 kr/liter.
Bränsle säljs normalt endast mot kontant betalning. 
 
 
Flygning över vatten
Vi har också nu två splitter nya flytvästar av samma typ som FFK använder, de är bekväma att ha på sig och är röda till färgen.
 
 

Vad krävs för att få flyga SE-VPU?

För att få flyga maskinen på egen hand krävs att du är influgen på den.

Vad gäller för mig som redan har eller har haft ett flygcertifikat?

För innehavare av giltig PPL(A), LAPL eller UL-A behörighet gäller inflygning på klassen med klass- eller flyginstruktör.

Certifikatinnehavare med utgången behörighet tränar med instruktör och gör en ”proficiency check”. Är behörigheten mer än 12 månader utgången så krävs en uppflygning. Har ett äldre A-certifikatet varit utgånget mer än 36 månader så krävs också ett teoriprov.

OBS. Från år 2000 när JAR FCL introducerades ändrades teoribehörighetn till att vara permanent. För utgångna A-cert och PPL som var giltiga januari 1997 el senare gäller enl LFI teoribehörigheten för alltid dvs inget särskilt teoriprov krävs.

Ta kontakt med Urban eller Gerhard för en första genomgång.
Gerhard Habringer: 070-212 01 33
Urban Bengtsson:    070-679 80 44

Bollnäsfältet bränsle mm
För frågor om fältet respektive bränsle kontakta Bernt eller Jan-Åke
Bernt Jonsson:         070-547 24 88
Jan-Åke Persson:     070-334 11 29

Du är även alltid välkommen att ta kontakt med
Hans Dunder:           070-668 68 05