Om klubben - Bollnäs Flygklubb

Bollnäs Flygklubb
Flygvägen 25
821 30 Bollnäs

Presentation av Bollnäs Flygklubb

Bollnäs Flygklubb bildades den 15 februari 1965 och hade vid bildandet 25 medlemmar. Verksamheten startade med utbildning och flygande från Mohed samt Arbråfältet. 1967 byggde klubben det fält och den hangar som klubben fortfarande nyttjar.

Klubbstugan har utvecklats med åren från ett första bygge med utgångspunkt från ett hönshus, ett andra med utgångspunkt från en manskapsbod och det nuvarande som i basen utgörs av fyra sektioner barack.

Den nuvarande klubbstugan innehåller en fullvärdig klubb- och teorilokal, ett övernattningsrum samt ett särskilt ”Pilot/Briefingrum”.

Bränsleanläggningen har utvecklats från en 3 kubikmeters farmartank med handdriven pump till en 6 kubikmeters aluminiumtank med elpump. Den nuvarande anläggningen är ombyggd för att möta stränga miljö- och säkerhetskrav.

Vad gäller flygplansparken har den sedan begynnelsen bestått av omväxlande Piper och Cessna. Klubben har haft flera Piper Cubar, en Piper Caribean, en Cessna 170 (C172:s ursprung med sporrställ), Cessna 177 Cardinal samt vår år 2006 sålda Cessna 172 Skyhawk II.

2007 bytte klubben inriktning genom att satsa på Ultralätt. I juni 2007 köpte vi ett fabriksnytt UL-B flygplan av typen Lamco EuroCub MK.lV med registreringsbeteckningen SE-VLC. Mellan september och november 2009 var SE-VLC utbytt mot en WT 9 Dynamic SE-VPC. Denna maskin ersattes den 5 mars 2010 av en WT 9 Dynamic SE-VPU. Detta är UL-flygets Rolls Royce eller kanske snarare Ferarri. UL-B flygplanen är moderna lättflugna. bränslesnåla och jämfört med "nomalklassat" mycket billigare att flyga.

Utöver klubbens flygplan har det i olika omgångar funnits privata flygmaskiner stationerade på fältet. Bollnäs Flygklubbs förste ordförande "Tupp Bengt Persson" startade bl a "Tuppzflyg" som handlade med flygmaskiner som naturligtvis delvis var baserade på fältet. Ägarförhållandena för de första flygplanen som klubben disponerade var blandade även om klubben hela tiden hållit sig med minst ett plan i sin egen ägo.

I Bollnäs kommun har det därför alltid funnits ett överutbud av flygplan i förhållande till sina invånare och antal piloter. Det kan närmast ses som ett naturligt tillstånd som följer med en normal flygindividualists önskan att få utveckla sig mot nya flyghöjder. Man börjar med att ta certifikat och flyga med klubbens trygga och relativt billiga och lättflugna plan som efter några år och flygtimmar inte längre bjuder den önskade utmaningen/tillfredsställelsen. Man går därefter sin egen väg eventuellt tillsammans med några likasinnade och skaffar sig den maskin eller de maskiner som bättre svarar mot sina behov.

För att klubben skall överleva en sådan naturlig utveckling krävs en ständig påfyllnad underifrån med nya elever/medlemmar som ersätter de som faller bort som aktiva flygare av klubbens flygande materiel. Detta har dock gått i vågor under klubbens historia. Vissa år har det funnits ett uppdämt behov av utbildning samtidigt som det funnits de rätta förutsättningarna i övrigt vad gäller allmänt ekonomiskt läge i landet och kommunen samt att det funnits praktiska förutsättningar som flyglärare skolmaskin osv.

Nu ska det tidigare underskottet på nytillkommande medlemmar vändas genom att Bollnäs flygklubb från och med hösten 2007 erbjuder UL-utbildning med våra "egna" flyglärare Gerhard Habringer och Urban Bengtsson.

Vill Du veta mer om flygskolning klicka på länken "Lär dig flyga".

Medlemsantalet är nu 30 st vilket skall jämföras med rekordåren på 80-talet när vi som mest var uppe i 40 medlemmar. De perioder i klubbens femtioåriga historia då tillskottet av elever/medlemmar varit stort har präglats av en mycket stor fest och nöjesaktivitet. Vi är nu återigen på inne på en stadig tillväxt av medlemmar som följd av en ständig pågående skolning med vår fantastiska WT9 Dynamic som verkligen levererar sann flygglädje.

Det har alltid krävts att man har kunnat samlas runt något konkret mål för att få igång någon aktivitet utöver det vanliga. Exempel på en sådan är ”Flygdagen” ute på Växsjöns is vid Sjörgrå i Bollnäs som normalt genomförs under mars månad.

Nu ser vi fram emot en motsvarande nytändning i klubben som en följd av vår satsning på UL-verksamhet inklusive grundskolning - en verksamhet som präglas av ren och skär flygglädje och gemenskap i glada vänners lag.

Bollnäs Flygklubb har en stolt historia att berätta.

Klubben har i stort med egen kraft åstadkommit ett fungerande flygfält som under åren kommit till stor samhällsnytta genom bl a brandflyg, översvämningsövervakning, frivillig försvarsverksamhet, O-ringen målområde mm och dessutom berikat fritidsutbudet i kommunen och därtill placerat Bollnäs på Allmänflygkartan vilket har ett PR-värde i sig.

Det gäller att se det positiva, maskinen är mycket välhållen och ständigt beredd, värmen är alltid på under den kalla årstiden och köbildningen är minimal. Vi har var och en nästan en "egen" maskin som står till vårt förfogande.

Till detta kommer det välutvecklade samarbetet mellan Hälsinglands Flygklubbar och då i synnerhet mellan vår klubb och Arbrå Flygklubb där vi gemensamt delar på varandras flygplansresurser i ett gemensamt Internetbaserat bokningssystem.

Arbetet med att utveckla Bollnäsfältet och därmed bidra till ökad flygsäkerhet pågår ständigt och vi siktar på att i likhet med Bollnäs kommun i övrigt i samverkan med andra aktörer göra vår verksamhet tillgänglig för individer med olika funktionshinder.

Viktigast av allt är dock att vi bedriver en verksamhet som bygger på lusten att flyga och att vi bidra till såväl vår eget som klubbens och samhällets välmående. Vi lever efter devisen "Att flyga är att leva"!

Till sist vill jag hälsa alla flygare välkomna till Bollnäs kommun och Bollnäs och Arbrå Flygklubbars fält. Ni skall alltid känna Er välkomna att besöka oss eller bli medlemmar i våra klubbar. Vi ser gärna att vi blir fler flygare i vår trivsamma Hälsingebygd.

Hans Dunder

Ordförande i Bollnäs Flygklubb

För mer information kontakta Hans Dunder, e-post hans.dunder@gmail.com  eller telefon 0278-230 68 (bostad), 070-668 68 05 (mobil).