Test
---
 


 Kul att flyga!


Dimensioner
Vingspan 9,0 m
Vingarea 10,30 m2
Längd 6,40 m
Höjd 2,00 m
Kabinbredd 1,15 m
Bränslemängd 75 liter
Tomvikt med fast landningsställ 259 kg
Tomvikt med infällbart landningsställ 270 kg
Max demonstrerad sidvindskomposant 18 Kt

Landningsställ
Spårvidd 2,27 m
Hjulbas 1,490 m

Farter IAS
Km/h Knop
VNE Speed Never Excceed 280 150
VNO Max marschfart 250 135
VA Max manöverfart 165 88
VFE Max fart för utfällning av klaff 140 75
VLO Max fart för utfällning av landningsställ 140 75
VLE Max fart med utfällt landningsställ 250 135

Fartmätarens markering IAS
Km/h Knop
Vit båge Fartområde med utfälld klaff 65-140 35-75
Grön båge Normalt fartområde 70-230 37-124
Gul båge Flygning i lugn luft 230-280 124-150
Röd linje Max fart VNE 280 150