Flyg med oss

Med ett eget flygcertifikat kan du själv flyga med vårt flygplan. Våra medlemmar flyger både runt i Hälsinglands vackra omgivningar och på semester några dagar. Ett bra sätt att få känsla för flygning är att ta en provlektion.

Kontakta vår skolchef Gerhard Habringer 070 - 212 01 33 eller Hans Dunder, 070 - 668 68 05 om du vill proflyga, anmäla dig till flygskolan eller vill ha mer information.

Vår flygskola

Vi ger som enda klubb i Hälsingland utbildning för UL-certifikat. Den praktiska flygutbildningen är minst 25 flygtimmar. Av dessa är normalt ca fem timmar ensamflygning som sker tidigast efter halva teorikursen. 

Navigation är en viktig del av all flygning. Du skall genomföra minst två navigeringsflygningar, varav en ensamflygning där Du svarar för all färdplanering själv. Du kommer under skolningen att landa på flera olika flygplatser som Arbrå, Edsbyn, Ljusdal, Mohed, Borlänge och Helsinge Airport i Söderhamn.  

Den teoretiska delen går nu att läsa digitalt i sin egen takt. Detta kombinerar vi med lektioner i klubbstugan av vår skolchef tillsammans med klubbmedlemmar. Undervisningen bedrivs oftast under vinterhalvåret. 

Efter godkänt teoriprov och flygprov för skolchefen får du ett UL-certifikat som berättigar Dig att flyga på egen hand. Efter ytterligare 10 timmar i luften samt minst 3 landningar under de senast 90 dagarna får du även ta med passagerare.  

Mer info finns i dokumentet nedan.

Medicinska krav 

Du behöver en allmän läkarundersökning gjord hos godkänd flygläkare som bl.a. inkluderar hörseltest och kontroll av synskärpa och färgseende. Om korrektionsglas erfordras för att uppnå full synskärpa ska sådana användas när du flyger. 

I Bollnäs finns flygläkare på Hälsingland Medical AB (Geir Falck):  073-296 24 18   halsinglandmedical@telia.com

Elevtillstånd 

Innan första ensamflygningen behöver du ett elevtillstånd från Transportstyrelsen. Detta ansöker du genom blankett på Transportstyrelsens hemsida. Kraven är bl.a.:

- Att du är minst 16 år (någon övre åldersgräns finns inte)

- Personutredning (tar Transportstyrelsen själv fram från polisen)

- Personbevis från skattemyndigheten (som Du själv bifogar ansökan)

- Läkarundersökning (Flygläkare har erforderliga blanketter)

Handlingarna får inte vara äldre än tre månader. Elevgodkännandet gäller fem år från månaden för läkarundersökningen. Är Du över 40 år gäller den två år.  

Kostnader

Totalkostnaden för att ta ett UL-b ceritifkat är ca 40 000-50 000 kr inklusive teori- och flygutbildning samt alla tillstånd. Detta betalas löpade. 

Introduktion till flyg för dig 16-20 år

ANSÖK SENAST 15 JULI

Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter (mail, telefon), födelsedatum, CV samt personligt brev med motiv till varför du vill delta. Antalet platser är begränsat och urval görs utifrån personligt brev och CV. Senast 30 juli meddelas om du antagits eller ej.

Du mailar in ansökan till thomas@bollnasflygklubb.se


PRAKTISK INFORMATION

Introduktionsutbildningen hålls på Bollnäs flygklubb fredag 18 augusti kl. 18.00-20.00 samt lördag 19 augusti kl. 08.00-18.00. Söndagen är reservdag om det inte är flygväder under kursen.

Lunch och fika ingår under dagarna och deltagande är gratis för de som antas.

I introduktionsutbildningen ingår teoripass och två flygpass/person. Teorin handlar om säkerhet/första hjälpen, flygplansteori samt navigation och färdplanering.

Personer under 18 år behöver målsmans medgivande för att få flyga med. Kontaktuppgifter till målsmans ska i så fall också anges. Introduktionsutbildningen genomförs av flyglärare och medlemmar i Bollnäs flygklubb.