Medlems-information

Flygning med SE-VPU

För innehavare av giltig PPL(A), LAPL eller UL-B behörighet gäller inflygning på Dynamic med klass- eller flyginstruktör.

Certifikatinnehavare med utgången behörighet tränar med instruktör och gör en ”proficiency check”. Är behörigheten mer än 12 månader utgången så krävs en uppflygning. Ta kontakt med vår skolchef Gerhard Habringer: 070-212 01 33 för mer information.

Medlemsavgifter och flygpriser 2021

Aktuella flygkostnader för vår WT 9 Dynamic (SE-VPU):

Flygande medlemmar/piloter med PPL, LAPL eller UL-Cert

Medlemsavgift 5 000 kr (inkl. KSAK-avgift)

Medlemsavgift 4 500 kr (för medlem med KSAK-avgift via annan klubb)

Gästmedlem 500 kr (för medlemmar i KSAK-ansluten flygklubb)

Medlemsavgift för stödjande medlemmar 550:- (inkluderar avgift till KSAK)

Timpriser räknat på Hobbstid på SE-VPU

Medlemmar 750:-/tim

Gästmedlemmar 1150:-/tim

Skolning inklusive lärare 1150:-/tim

Flygning rapporteras i myWebLog och utgör en grund för debitering. Betalning görs omgående till Flygklubbens bankgiro 770-3143

Är det något som du funderar på angående avgifter så ta kontakt med vår kassör Mikael Larsson, 070-354 86 46.

Dokumentation för flygning och för flygplanet

Praktisk information finns i vår medlemshandbok:

Medlemshandbok Bollnäs Flygklubb antagen av ÅM 2010 02 06 rev 2019-07-17.pdf